Showing 1–12 of 51 results

Hacking Stop hay Stop Second là chức năng cho phép dừng kim giây khi chỉnh giờ, thường gặp ở đồng hồ cơ. Với tiện ích này, cỗ máy thời gian của bạn sẽ hoạt động chính xác hơn đó!

-33%
6,460,000 4,300,000
-37%
7,440,000 4,700,000
-41%
-37%
7,440,000 4,700,000
-37%
7,440,000 4,700,000
-38%
6,900,000 4,300,000
-30%
-25%